Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. "Κλειδώνουν" τα χαμηλότερα όρια για σύνταξη στις εθελούσιες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες

 Κλειδώνουν  τα χαμηλότερα όρια για σύνταξη στις εθελούσιες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες
Πλήρη κατοχύρωση των χαμηλότερων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες δίνει το υπ. Οικονομικών σε εργαζόμενους ΔΕΚΟ και τραπεζών οι οποίοι μπαίνουν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου εφόσον πληρώσουν εφάπαξ, έως τις 31 Ιανουαρίου του 2014, στα Ταμεία τις εισφορές για τα υπολειπόμενα έτη ασφάλισης. Η ίδια ευνοϊκή ρύθμιση θα ισχύει και για όσους έχουν αυτασφαλιστεί πριν από τις 14 Νοεμβρίου.
Το "κλείδωμα" των ορίων έναντι τυχόν μελλοντικών αλλαγών στο Ασφαλιστικό, με αντάλλαγμα την καταβολή στα Ταμεία του... συνολικού ποσού των εισφορών, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με βάση τη τροπολογία:

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα κρίνεται με βάση τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση και εφόσον οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης καταβληθούν εφάπαξ, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι εισφορές καταβάλλονται εξολοκλήρου από τον εργοδότη απευθείας στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ενώ το κόστος τους θα εκπίπτει ως επιχειρηματική δαπάνη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους του εργοδότη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ή έχουν υποβάλλει αίτημα υπαγωγής σε καθεστώς προαιρετική ασφάλισης πριν την 14-11-2013, μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, εφόσον καταβάλλουν οι ίδιοι εφάπαξ μέχρι την 31-1-2014 το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση.