Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Εντοπίστηκε σύστημα με 3 πλανήτες ίδιους με την Γη.

“Θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και ζωή”, υποστηρίζουν οι Ισπανοί επιστήμονες, που ανακάλυψαν τις ομοιότητες με τον δικό μας πλανήτη.
Πηγή: ant1news.gr/